Tietosuoja

Noudatamme toiminnassamme Laatukeskuksen jaostoiminnan periaatteita.

Henkilötietoja käsittelemme Suomen Laatuyhdistys ry:n tietosuojaselosteen mukaisesti. 

> TIETOSUOJASELOSTE