Kehittämistoiminta KYSillä + SOTE Laatujaos 26.8.2020


Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopistollisen sairaalan kehittämistoimintaa on uudelleen organisoitu vuodesta 2017 alkaen. Kehittämistoimintaa koordinoimaan perustettiin vuoden 2019 alusta sairaalan hallintoon Kehittämis- ja laatuyksikkö, jota johtaa kehittämisylilääkäri. Toimintajärjestelmää kehitetään kokonaisuutena ja sairaalan strategian ohjaamana.

Sairaalan kehittämistoiminnan uudistamista esittelee kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen.

Laatukeskuksen SOTE Laatujaos

Jaoksen tavoitteena on tarjota foorumi toiminnan laadun kehittämiseksi. Toiminnallaan jaos edistää sosiaali- ja terveydenhuollon eri organisaatioissa, yrityksissä ja yhteisöissä työskentelevän jäsenistönsä verkostoitumista laatuun ja johtamiseen liittyvien teemojen ympärillä, aktivoi ajatusten vaihtoa ja antaa lisäoppia laadusta. Jaostoiminnassa verkottuu, viisastuu ja viihtyy. Jaos järjestää jäsenilleen vuosittaisten teemojen mukaisesti vierailuja, joilla edistetään tiedon ja kokemusten vaihtoa sekä hyvien käytäntöjen leviämistä.

Ohjausryhmän jäsenet:
Sirpa Impinen (pj.), Päivi Puhakka, Kirsi Salmi, Anne Susiluoto ja Armi Lampi

Kehittämistoiminta KYSillä + SOTE Laatujaos

Aika: keskiviikko 26.8.2020 klo 9:00, Teams
Lisätietoja:
Savo Q:n pj. Sirpa Pajula

Tilaisuus on maksuton.
Ole ystävällinen - ilmoittaudu viimeistään 24.8.2020

Tilaisuuden Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille edellisenä päivänä.